KOSE "ESPRIQUE PRECIOUS" 〜わたしの、しらない、わたし。, 2009
AD: Tange Kouki
D: Urakami Yuhei, Hata Kiichi
kose_akifuyu_b2
kose_maga